Modernizace velkého salónku

Stavební úpravy restaurace – III etapa

Od března dochází k rekonstrukci velkého salónku restaurace a přilehlých prostor. Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy velkého salónku a výčepu restaurace včetně toalet pro veřejnost, přesun pivního boxu, výměna oken a výměna ÚT, El a VZT rozvodů.

Stavba je konstrukčně oddělena od stávajících prostor a proto nedochází k narušení běžného provozu restaurace. Plánované ukončení modernizace je 31.8.2017.

Modernizace malého salónku

V současné době dochází k modernizaci malého salónku a jeho vstupní chodby. Součástí stavebních úprav je dispoziční propojení malého salónku se zbytkem restaurace pomocí dvou prosklených stěn a vestavba schodiště do podzemního podlaží, kde budou vybudovány toalety.

Stavba je konstrukčně oddělena od stávajících prostor a proto nedochází k narušení běžného provozu restaurace. Plánované ukončení modernizace je 30.9.2016.

Vizualizace cílového vzhledu salónku